Sukuyhdistys

Sukuyhdistyksen nimi yhdistysrekisterissä on:

ERIC SIÖMANIN JÄLKELÄISTEN SUKUYHDISTYSSLÄKTFÖRENINGEN ERIC SIÖMANS EFTERKOMMANDE R.Y. “

Sukuyhdistys sai alkunsa kiinnostuksesta sukututkimukseen.

Erkki Sjöman,s.1890 ja Nils Rafael Sjöman s. 1900 – eri sukuhaarojen jäsenet tapasivat vuonna 1928. He aloittivat perusteellisen, yhteisen sukututkimuksen. Raffu kuoli Helsingin pommituksessa v. 1944. Erkki julkaisi v. 1950 yhteisen sukututkimuksen tuloksena 45 sivusen sukuluettelon ja selvityksen. Sukuharrastus kehittyi vähitellen niin vakavaksi ja löytyneiden sukulaisten määrä niin suureksi, että syntyi ajatus sukuyhdistyksen perustamisesta.
Erkki Sjöman sai toimeksi sukuyhdistyksen perustamisen ja sen sihteerinä piti jatkuvaa yhteyttä suvun jäseniin sekä järjesti tapaamisia.

Perustaminen 1952

Ote Erkki Sjömanin kirjeestä 1952

När släktföreningen bildades

Ärade släktingar!
Länsman Isak Edward Sjöman (f.1840, d.1912) skiver i sin bok ”Ett halvt årtusende” år 1909 bl.a. följande:
”Detta land är oss kärt. Men det vore dubbelt så dyrt och kärt för oss, om vi alla visste vad allt de otaliga generationer, som levat före oss i detta land har uträttat, och till vilket omätligt pris de kunnat bevara detta land åt oss sådant det för närvarande är. Tänkte vi på allt detta skulle vi också på helt annat sätt värdesätta våra fäders minne. Vi må icke tro, att det vi känner, tänker och gör, är det enda fullhaltiga, men de gågna släktledens känsla, tanke och arbete därmot något mindervärdigt, som ej är mödan värdt att ens försöka lära oss känna, dess mindre att följa. Våra förfäders arbete och liv, om också de levat i andra yttre förhållanden, har så pass rikligt innehåll, det bär inom sig så mycket förvärvad livserfarenhet, att det verkligen lönar sig att göra sig förtogen med det så igående som möjligt.”
Kontorschef Nils Rafael (Raffu) Sjöman ( f.1900, d. 1944) har redan ingående gjort forskningar i vår släkts öden och vi undertäknade anser nu tidpunkten lämplig att bilda en släktförening vid namn ”Erik Siömanin jälkeläisten Sukuyhdistys – släktföreningen erik Siömans Efterkommande”.
Denna Erik Siöman (f.1745, d. 1811) och hans make Hedvig Johannesdotter Lindström (f. 1744, d. 1783 i Tenala) hade 7 söner och 3 döttrar. Huvudsakligast har avkomlingarna till de tre yngsta sönerna, Erik, Magnus och Alexander tillsvidare förberedelsevis forskats. Men redan detta arbete ger oss så mycket glimtar ur Nordens historia, såsom krig, jorsdbruk, sjöfart, hantverk, vetenskap, konst, litteratur m.m. De resultat, som nu redan föreligger, sporrar tillfortsatt forskning. Dessuttom bö föreningen underhålla och utveckla samhörghetskänslan i släkten genom att sammanföra släktens medlemmar, kanske även andra. Förfädernas minne bör hållas i helgt och i ett arkiv skulle uppbevaras handlingar och skirfter rörande nuvarande generationers öden (skriftliga skildringar, fotografier).

Tärkeä kysymys: Miten sukulaisuus määriteltäisiin? Agnaattinen vai kognaattinen?

Ote Erkki Sjömanin kirjeestä vuodelta 1964:

Vuonna 1938 kun isämme (Erkki Sjömanin isä) Isak edvard Sjömanin satavuotissyntymäpäivä alkoi lähestyä (1940) , kirjoitin Enne Väinölle ( vanhin Isak Edvardin lapsista, nimismies), että laatisimme sukuyhdistykselle säännöt.
Väinö vastasi minulle toista vuotta myöhemmin ja kutsui kokoon muutamia henkilöitä, mm. Armon ja Raffun ja laati pääkohdittain säännöt perustettavalle yhdistykselle, joka olisi agnaattinen, miespuolisten sukulaisten mukaan määräytyvä. Uuno (Erkin veli) kirjoitti Väinölle, ettei hän tule hyväksymään sellaista yhdistystä, koska hänellä ei ole muita kuin tyttöjä.
Asia jäi Väinöltä sikseen.
Myöhemmin tapasin Raffun ja päätimme perustaa sukuyhdistyksen, joka olisi kognaattinen, kumpaakin sukupuolta olevien verisukulaisten mukaan määräytyvä.
Kognaattisuuden ansiosta tyttäret tuovat sukuun uusia sukunimiä. Esimerkiksi Marttilan nimismiehen Isak Edvard Sjömanin Helmi-tytär oli naimisissa Juvan kartanon omistajan Werner Zackeus Lindströmin kanssa ja jälkeläiset saivat nimen Juvakoski. Seuraavat sukupolvet toivat lisää nimiä, kuten Turtola, Tuomola, Collan, Posti, Nurmi, Laine, Isotalo, kangasniemi, Kitulas, Piirinen, Paavolainen, Barton, Ahtiainen, Mattila, Teuschl, Riihimäki, Heiskanen, Craig, … ja lisää tulee uusien perheiden syntyessä.

Lisätietoa sukupolvista ja suvuista saat Sirkka-Liisa ja pertti Piirisen toimittamasta kattavasta sukukirjasta, jossa viimeiset tiedot yltävät vuoteen 2008.

Sukuyhdistyksen rekisteröinti
Sukuyhdistyksemme on rekisteröity 31. 3. 1952 rekisterinumerolla 60057, oikeusministeriön rekisterikirjan sivu on 251/210.Rekisterikirjan ovat allekirjoittaneet Osmo Castrén ja Sirkka Rissanen.

Eric Siömanin Jälkeläisten Sukuyhdistys ry.
(rek. yhdistys 31/3 1952 Rno: 60057)
Yhdistysrekisterin mukaan on vuonna 1975 nimetty puheenjohtajaksi Tuovi Tuomas Tuomola, varapuheenjohtajaksi Lauri, Kaarle, Aleksanteri Merenmies, ja sihteeriksi Toini, Kyllikki Merenmies.
Tapasimme viimeksi laajemmalla joukolla Eila Liisa Maria Isotalon, os. Sjöman, hautajaisissa 30.7.2000 Marttilassa, jolloin Sirkka-Liisa Piirinen sai koolle runsaasti sukua ja järjesti ikimuistettavan sukutapaamisen. Silloin valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Markus Merenmies.

Sukuyhdistyksemme tarkoitus

Pöytäkirjasta 1952:

Tiedot ja otteet Erkki Sjömanin ( sukuyhdistyksen ensimmäinen sihteeri) kiertokirjeestä sukulaisille päivättynä Jyväskylä, Kansakoulukatu 7 A 5, maaliskuulla 1966

Nykyisillä kulkuneuvoilla suku helposti hajaantuu eri maihin ja maanosiin. Mikä muu heitä yhdistäisi tuntemaan toinen toisensa, ellei juuri sukuyhdistys. Sukuyhdistyksemme tarkoituksena onkin:

 1. Edistää yhteenkuuluvaisuutta ja edistää sen tunnetta suvun piirissä.
 2. Tutustuttaa suvun jäsenet toisiinsa
 3. Säilyttää sukuperinteitä
 4. Toimittaa sukua koskevia tutkimuksia
 5. Sukututkimusten tulosten välittäminen suvun jäsenille ja sukuneuvoston välityksellä muillekin
 6. Esivanhempien muiston kunnioittaminen ja myös nykyään elävien muiston säilyttäminen mm. Perustamalla ja edistämällä sukuarkistoa.
 7. Hankimalla ja tallettamalla tietoja, kirjallisia kuvauksia,valokuvia ja muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista.
 8. Hoitaa suvun hautoja ja suvun muistomerkkejä
 9. Pitää kirjaa suvun jäsenistä ja heidän osoitteistaan
 10. panna toimeen sukukokouksia, juhlia ja retkeilyjä,
 11. Kerätä sukumuistoja.

Kuvassa vas. Martti Merenmies ja oik. Edi Sjöman paljastavat suvun kantavanhempien muistolaatan.

Suvun kantavanhempien muistolaatta Tenholan / Tenalan kirkolla. Muistolaatta on Erkki Sjömanin teettämä ja paljastettiin sukukokouksessa 1952.

Erkki Sjömanin kirje jatkuu:

”Huomattavaa on että jo ensimmäisessä sukukokouksessamme on päätetty, että otetaan almanakassa oleva Vesimiehen merkki suvun tunnukseksi. Vesimiehen metalli on aluminium, onnenkivi meripihka ja värit ovat violetti ja ultaramariinin sininen.”

Miksi Siöman ei Sjöman?

Ruotsinkielessä ei milloinkaan 1600- 1700 luvuilla kirjoitettu keskelle tavua j-kirjainta, vaan aina i-kirjain. Vasta Suomen sodan (1808-1809) jälkeen alettiin keskellä tavua hyväksyä sittemmin vakiintunut j-kirjain.
Erkki Sjöman suositteli suvustä käytettäväksi myös lyhennettyä nimiversiota Siöman-suku, ei Sjöman-suku.

Perustavan sukukokouksen väki kirkon portailla 1952.

Perustajajäsenet 1952

Armas Johannes Gustafsson, konemestari , Helsinki
Aarne Alexander Gustafsson, t.joht. Malmi
Helmi Siveä Juvakoski, o.s. Sjöman, rva, Tarvasjoki
Ilmari Verner Juvakoski (Lindström), palopääl. Turku
Satu Sofia Juvakoski, o.s. Bergström,rva, Turku
Irma Merenmies, o.s. Skogster, rva, Hämeenlinna
Toini Kyllikki Merenmies ( Sjöman) nti. opettaja, Rauma
Vilho Eino Merenmies, opettaja, Iisalmi, Kulvemäki
Martta Merenmies, o.s. Partanen, opettaja iisalmi, Kulvemäki
Martti Edvard Johannes Merenmies, metallurgi dipl.ins. Otanmaki
Eeva Merenmies, o.s. Nissinen, rva. Otanmäki
Lauri Kaarle Aleksanteri Merrenmies, lääket.lis. Kuopio
Emma Kristiina ( Kirsti) Sjöman, o.s. Ruokonen, rouva, hammaslääk., Visuvesi
Martta Maria Sjöman, o.s. Lindholm,rouva, Marttila, Kaunela
Erkki Aleksanteri Sjöman, metsänhoitaja, Jokijärvi, Kuopion lääni.
Hanna Sjöman o.s. Ikäheimo, rva, Kuopio
Anna Irene Ingeborg Sjöman, o.s. Ramstedt, Helsinki
Fredrik Gunnar Sjöman, vak.tarkastaja, Kotka
Dagmar Blondine Sjöman, o.s. Borg,(Kiekan) Kotka
Edward Aleksander Sjöman, merikapteeni, Haaga
Göta Sjöman,o.s. Helenius, rouva, Haaga
Bror Ruben sjöman, fil. Kand. Helsinki
Tuovi Armas Tuomola, tekn. Tri, Helsinki
Iines Matilda Tuomola, o.s. Juvakoski, rva, Helsinki
Viljo Adolf Turtola, lääket.tri. dos. Helsinki
Irma Siveä Turtolao.s.Juvakoski,rva, Helsinki

Lisäjäsenet vuoteen 1954 mennessä:

George edmond Craig, Port Said, Egypti
Ruth Aina Sara craig, o.s. Sjöman,rva, Port Said, Egypti
Rurik Arthur Ekroos, teatterinjohtaja, Turku
Hilde Matilde Maria Ekroos,o.s. Nyblom, oopperalaulajatar, rve, Turku
Anian Heribert Gustafsson, pakkamestari, Karjaa
Estrid Emilie Gustafsson, o.s. Viklund, rva., Karjaa
Karin aurora Gustafsson, o.s. Nyberg, Koski as. Kelkkala, Lugnnäs
Albert Anselm Gustafsson, paahtaja, Helsinki
Elsa Lovisa Gustafsson,o.s. Halen, rva. Helsinki
Karl Rafael Gustafsson, autoilija
Viljo Harald Gustafsson, autoilija, Perniö
Aili Maria Gustafsson, o.s. Hyvärinen,rva. Perniö
Ruth Margit Kristina Harmia, o.s. Sjöman, Helsinki (?)
Erik Birger Hellman,y.e.eversti, Helsinki
Brunhild Gertrud Maria Hellman (ent. Kettunen) o.s. Sjöman, rva. Helsinki
Pirkko Anneli Kristiina Kettunen, ed. tytär
Isak Robert Juvakoski, laak.lis. Simpele
Annikki Juvakoski, o.s. Willberg, rva Simpele
Kaino Isotalo, maanvilj. Marttila, Kaunela
Eila Liisa Maria Isotalo (ent. Nurmi) o.s. Sjöman,rva. Marttila, Kaunela
Anders Reinhold Kämpe, maanvilj. Tenhola, Kelkkala Övergård
Astrid Maria Kämpe, o.s. Gustafsson, rva., Tenhola. Kelkkala, Övergård
Greta Maria Solveig Kämpe, ed.tytär
Runar Arvid Lindholm, maanvilj. Tenhola
Karin Linnea Lindholm, o.s. Sjöman, rva., Tenhola
Helge Runar Lindholm, edellisten poika, Tenhola
Alpo Sakari Laine, agronomi, Riihimäki
Kaarina Marjatta laine, o.s. Sjöman, Merenmies, rva., käsityönopettaja
Georg Martin Nordström, maanviljelijä, Tenhola
Svea aurora Nordström, o.s. Sjöman, rva., Tenhola
Tuure Po sti, maanviljelijä,Koski TL. Tepala
Maija Aurora Posti, o.s. Sjöman, Merenmies, rva., Agronomi, Koski TL.,Tepala
Karl Evert Puisto, metsätekn. Koski as. Barkala
Anna Ingeborg Puisto,o.s. gustafsson, rva. Koski as. Barkala
Lyyli Alies Ingeborg Puisto, edellisten tytär, Koski as. Barkala
Karl Axel Sjöman, maanvilj. Pohjankuru, Pehrsböle, Näset
Sigrid Edla Elvina Sjöman, o.s. Mannström, rva. Pohjankuru
Erik Axelson Sjöman, tilall. Autoilija, Pohjakuru Björsby
Sven Herald Sjöman, autoilija, Tenhola, Undermalm
Rakel Linnea Sjöman, o.s. Östad,rva., Tenhola Undermalm
Karl Holger Sjöman, maanvilj. Pohjankuru, pehrsböle, Näset
Margit Elisabeth Sjöman, o.s. Ström, rva, Pehrsböle, Näset
Hans Mikael Sjöman, maanvilj. Pohjankuru, Pehrsböle, Näset
Runar Adolf Söderberg, liikemies, Korso
Agda Alexandra söderberg (Sjöholm) o.s. Gustafsson,rva, Korso
Karl Erik Wilhelm Sjöholm, edell.poika, Korso
Britta Kristina Sjöhoolm, konttoristi, Korso
Ragnar William Wikström, Inköö Finnböle
Agnes Viktoria Wikström, o.s. Gustafsson, rva., Inkoo Finnböle
Carl Ole Ragnar Wikström, Inkoo
Olavi kalervo Vilen, kaupanjohtaja Tuusula
Margit Gunhild Vilen, o.s. Gustafsson, rva.,Tuusula

Sukuyhdistyksen hallitus 1954

Puheenjohtaja. Metsänhoitaja Erkki Sjöman, Jokijärvi
Varapuheenjohtaja eversti E rik B. Hellman, Helsinki
Sihteeri fgil.kand. bror R. Sjöman, Helsinki
Rahastonhoitaja, merikapteeni Edi A. Sjöman, Helsinki
Arkistonhoitaja rva. Anna Ingeborg Sjöman, Helsinki

Aikalaistietoa sukuyhdistyksen alusta:

Ote Erkki Sjömanin suvulle lähettämästä kiertokirjeestä 1964:

Ensimmäinen sukuyhdistyksen esimies oli professori, silloin tekn. tri. Tomi Tuomola, hänen jälkeensä dosentti, lääket.tri. Viljo Turtola ja vuodesta 1952 lähtien allekitjoittanut (Erkki Sjöman).
Varapuheenjohtaja oli eversiluutn. Erik B. Hellman, sihteerinä fil maist. Bror Sjöman, myöhemmin konemestari Armas Gustafsson. Rahastonhoitajana palopääl. Ilmari Juvakoski, myöhemmin merikapteeni Edi Sjöman.
Ensimmäisessä sukuyhdistyksen kokouksessa valittiin kunniajäseneksi Raffun leski Ingeborg Sjöman.

Kunniajäsenet

1954: Ingeborg Sjöman, Rafael Sjömanin leski
Olga Maria Nyblom, o.s. Lundberg, taidemaalari, Storängen, Tukholma
Ida Viktorina Gustafsson, o.s. Sjöman, Koski as. Kelkkala
Enne Väinö Sjöman, nimismies asessori, Visuvesi
2004: Hanna-Liisa (Hansu) Lähteenmäki, voimistelunopettaja, Helsinki

Sukuyhdistyksen puheenjohtaja:
Markus Merenmies
Markuksenkatu 3
10300 KARJAA
e-mail: markus@merenmies.net