Sukukirja

Släkten Siöman Suku
Tenholan Siöman-suku – Siöman-släkten från Tenala
Toimittaneet Sirkka-Liisa ja Pertti Piirinen

Kattava selvitys suvustamme kuluneen yli 200 vuoden aikana. Suvun alkuhistoria, sukutaulut, tietoa sukulaista ja juurista, kertomuksia ja sattumuksia, elämää ja henkilöhistoriaa. Kirja on pääasiassa suomenkielinen. Yksittäisiä sukutauluja, tekstinosia ja henkilöhistorioita on ruotsiksi.
Kirjassa on sukutauluja 507 kpl Tiedot henkilöistä, vanhemmista ja lapsista. Useissa tauluissa lisäksi syventävää henkilötietoa.

Detta är den första heltäckandeutredningen om vår släkt under de förflutna 200 åren. Boken innehåller början av släktens historia med 507 släkttabeller, uppgifter om släktingar och deras rötter, berättelser och händelser, levnadsskildringar och personhistoria. I tabellerna finner du uppgifter om personer jämte föräldrar och barn. Fastän släkten är tvåspråkig är boken huvudsakligen skriven på finska. Enstaka släkttabeller, berättelser och personhistorier har svensk text.

“Kun Lauri Merenmiehen aloitteesta ryhdyimme tämän kirjan kokoamiseen, emme aavistaneet, että kirjasta tulisi näinkin laaja”, aloittavat Sirkka-Liisa ja Pertti kirjan ”Lukijalle”-esipuheen.
Kirjaa valmisteleva työ kesti kolmisen vuotta ja laajeni käsittämään 2 488 nimeä ja 11 sukupolvea. Kattavien sukutaulujen lisäksi kirja sisältää, kertomuksia, historiaa ja sattumuksia. Aakkosellinen nimihakemisto tekee sukulaisten tietojen etsinnän helpoksi.
Kaikkiaan 252 sivua, yhteensä 507 sukutaulua alkaen vuodesta 1794.

Tutkimustyötä ovat eri vaiheissa tehneet Erkki Sjöman, Nils Rafael Sjöman, Sabina Holmström, Gunnel Johansson, Lauri (Lasse) Merenmies, Henrik Nyberg, Kimmo Parkki, Pertti Piirinen ja Iris Sveholm.
Suomen ja ruotsin kielet esiintyvät kirjassa henkilöiden ja perheiden mukaan. Suuri osa sukua on vaikuttanut ruotsinkielisellä tai kaksikielisellä rannikkoeudulla. Juuret ovat Tenholassa.
Kirja on painettu vuonna 2009.

Kirjoja on vielä saatavissa. Voit vielä tilata kirjan.